Przejdź do treści

Geodeta Pszczyna Tychy Bieruń Śląsk Usługi Geodezyjne Geodezja

Oferta

USŁUGI INDYWIDUALNE:

– mapa do celów projektowych (projekt budynku, przyłącza)

– mapa do celów prawnych (ustalenie służebności gruntowych, przesyłu)

– wytyczenie budynku

– tyczenie sieci uzbrojenia terenu

– pomiary powykonawcze budynków oraz sieci uzbrojenia terenu

– podział nieruchomości (mapa z projektem podziału nieruchomości)

– rozgraniczenie nieruchomości

– scalenie i podział nieruchomości

– dokumentacja 2d/3d CAD

– regulacja stanu prawnego nieruchomości

– badanie ksiąg wieczystych

– wznowienie granic nieruchomości, ustalenie oraz wyznaczenie punktów granicznych

 

USŁUGI DLA PRZEMYSŁU:

– geodezyjna obsługa inwestycji

– pomiary powierzchni oraz pomiary objętości mas ziemnych

– obsługa innych budowli

– pomiary sytuacyjno-wysokościowe

– pomiary kontrolne (wychylenia, odkształcenia)

– pomiary pionowości oraz prostolinijności (kominy, suwnice, słupy, maszty, nadajniki)