Przejdź do treści

Geodeta Pszczyna Tychy Bieruń Śląsk Usługi Geodezyjne Geodezja

Nadzór w zakresie geodezji nad Wykonawcą robót budowlanych

Aktualnie prowadzimy nadzór w zakresie geodezji współpracując z SUEZ SAFEGE ODDZIAŁ W POLSCE:

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna / 2022 – 2024

 
 

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Podmiejskiej Kolei aglomeracyjnej – PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej – Rzeszów / 2020 – 2024

 
 

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu w Przemyślu w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka / 2022 – 2024