Przejdź do treści

Geodeta Pszczyna Tychy Bieruń Śląsk Usługi Geodezyjne Geodezja

Cennik

Mapa do celów projektowych (projekt budynku jednorodzinnego, przyłącza)

od 1200 zł

Mapa do celów projektowych (inwestycje liniowe, wielkoobszarowe)

800 zł/1ha

Mapa do celów prawnych (ustanowienie służebności gruntowych, ustalenie stanu prawnego nieruchomości)

od 1400 zł

Wytyczenie budynku – 4 osie główne

1000 zł (każda dodatkowa oś 100 zł)

Geodezyjna inwentaryzacja budynku wraz z przyłączami

od 1200 zł

Geodezyjny pomiar powykonawczy przyłącza (elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe)

800 zł

Wznowienie znaków granicznych – 4 punkty

1500 zł (każdy dodatkowy punkt 200 zł)

Podział nieruchomości na 2 działki

3000 zł (każda kolejna działka 700 zł)

Rozgraniczenie nieruchomości

od 4500 zł

Inne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, obsługa inwestycji

ceny ustalane indywidualnie