Cennik

Mapa do celów projektowych (projekt budynku jednorodzinnego, przyłącza)

od 1000 zł

Mapa do celów projektowych (inwestycje liniowe, wielkoobszarowe)

700 zł/1ha

Mapa do celów prawnych (ustanowienie służebności gruntowych, ustalenie stanu prawnego nieruchomości)

od 1200 zł

Wytyczenie budynku – 4 osie główne

800 zł (każda dodatkowa oś 100 zł)

Geodezyjna inwentaryzacja budynku wraz z przyłączami

od 1000 zł

Geodezyjny pomiar powykonawczy przyłącza (elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe)

700 zł

Wznowienie znaków granicznych – 4 punkty

1200 zł (każdy dodatkowy punkt 200 zł)

Podział nieruchomości na 2 działki

3000 zł (każda kolejna działka 600 zł)

Rozgraniczenie nieruchomości

od 4000 zł

Inne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, obsługa inwestycji

ceny ustalane indywidualnie