Przejdź do treści

Geodeta Pszczyna Tychy Bieruń Śląsk Usługi Geodezyjne Geodezja

Cennik

1. Mapa do celów projektowych (projekt budynku jednorodzinnego, przyłącza) – od 1500 zł

2. Mapa do celów projektowych (inwestycje liniowe, wielkoobszarowe) – 900 zł/1ha

3. Mapa do celów prawnych (ustanowienie służebności gruntowych, ustalenie stanu prawnego nieruchomości) – od 1500 zł

4. Wytyczenie budynku – 4 osie główne – 1200 zł (każda dodatkowa oś 100 zł)

5. Geodezyjna inwentaryzacja budynku wraz z przyłączami – od 1500 zł

6. Geodezyjny pomiar powykonawczy przyłącza (elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne) – 900 zł

7. Wznowienie znaków granicznych – 4 punkty – 1600 zł (każdy dodatkowy punkt 250 zł)

8. Podział nieruchomości na 2 działki – 3000 zł (każda kolejna działka 700 zł)

9. Rozgraniczenie nieruchomości – od 5000 zł

10. Inne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, obsługa inwestycji, nadzór geodezyjny – ceny ustalane indywidualnie