Blog

  • Opłata adiacencka – co to jest? Kiedy należy ją zapłacić?

    Opłata adiacencka powstaje na skutek podziału nieruchomości, ale nie w każdym przypadku. Jest ona rodzajem daniny publicznej na rzecz gminy, której wprowadzenie ma źródło właśnie w tym, że określony podmiot uzyskuje korzyść majątkową w wyniku podziału. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość, wówczas wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Dotyczy to wyłącznie podziałów dokonywanych na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa. Pozostałym użytkownikom wieczystym, opłata ta nie jest...
  • Ustalenie granic w trybie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – czym jest? Kiedy możemy je wykonać?

    Ustalenie granic działek ewidencyjnych poza postępowaniem rozgraniczeniowym możliwe jest także w trybie określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Tryb ten możemy wykorzystać podczas zakładania, modernizacji, a od 31 grudnia 2013 r. także podczas aktualizacji operatu ewidencyjnego. Możliwość wykorzystania ustalenia ewidencyjnego z jednej strony jest korzystną zmianą, ponieważ strona nie musi wnosić o przeprowadzenie rozgraniczenia, które niejednokrotnie nie było konieczne, z drugiej jednak strony sam proces ustalania nie do końca jest przemyślany i w niektórych miejscach wadliwy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków przebieg...
  • ProCAD Geodezja Sp. z o.o. – Witajcie w świecie Geodezji!

    Już wkrótce startujemy z naszym blogiem dotyczącym realizowanych przez nas prac geodezyjnych. Będziemy prezentować szereg usług geodezyjnych na każdym etapie procesu budowalnego. Poruszymy również temat, na co warto zwrócić uwagę wybierając firmę geodezyjną oraz konkretnego geodetę. Zajmiemy się również omówieniem tematów takich jak: rodzaje prac geodezyjnych, sprzęt geodezyjny, instrumenty pomiarowe, dokładności wykonywanych pomiarów geodezyjnych oraz konieczności korzystania z usług geodezyjnych dla bezpieczeństwa inwestora jak i całego procesu budowlanego. Głównym tematem naszego bloga będą również aktualne przepisy prawne obowiązujące w geodezji oraz budownictwie - mamy nadzieję, że ułatwi to...