Przejdź do treści

Geodeta Pszczyna Tychy Bieruń Śląsk Usługi Geodezyjne Geodezja

Czym jest Księga Wieczysta? Jaka jest jej funkcja?

Księga wieczysta, zwana również księgą wieczystą hipoteczną, to dokument rejestrowy, który potwierdza własność gruntów i budynków na danym terenie. W Polsce jest to rodzaj księgi wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy właściwy dla danego obszaru. Jedną księgą wieczystą objęta jest jedna nieruchomość, na którą składać się może kilka, niekoniecznie sąsiadujących ze sobą działek.

Księga wieczysta zawiera informacje dotyczące nieruchomości, takie jak dane dotyczące właścicieli, ewentualne obciążenia hipoteczne, prawa i ograniczenia związane z daną nieruchomością. Jest to ważny dokument przy zawieraniu transakcji związanych z nieruchomościami, ponieważ potwierdza legalność i stan prawny danej nieruchomości. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Proces wpisu do księgi wieczystej obejmuje składanie odpowiednich dokumentów i decyzję Sądu Rejonowego. Kiedy nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej, staje się ona jawna i dostępna dla każdego zainteresowanego, co zapewnia pewność prawa i chroni prawa własności. Każdy ma prawo odpłatnie uzyskać wypis z danej księgi wieczystej.

Mając na uwadze powyższe, główną funkcją prowadzenia ksiąg wieczystych jest zabezpieczenie stanu prawnego nieruchomości oraz publiczna i jawna ewidencja praw rzeczowych.

Księga wieczysta składa się z czterech działów, z których każdy zawiera określone informacje na temat nieruchomości i związanych z nią praw. Poniżej przedstawiono poszczególne działy księgi wieczystej:

Dział I – oznaczenie nieruchomości z bazy EGiB, wpisy praw związanych z jej własnością;
Dział II – wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego;
Dział III – wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyłączeniem hipoteki;
Dział IV – hipoteka;

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Bibliografia: GEODEZYJNE ASPEKTY ROZGRANICZEŃ I PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI – PAWEŁ HANUS, Anita Kwartnik-Pruc – ISBN 978-83-7464-756-4

ProCAD Geodezja Sp. z o.o. / Jakub Stania / tel. 605 480 233 / email: procadgeodezja@gmail.com

Ilość wyświetleń: 370

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *