Przejdź do treści

Geodeta Pszczyna Tychy Bieruń Śląsk Usługi Geodezyjne Geodezja

Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków

procad_wznowienie

Wznowienie znaków granicznych, a także wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków reguluje Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, natomiast uzupełnienie tego problemu przedstawione jest z kolei w rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wznowienie znaków granicznych jest możliwe przy łącznym spełnieniu następujących przesłanek:

– znaki graniczne zostały uszkodzone lub zniszczone

– granica wznawiana jest granicą bezsporną (wznawiane jej punkty)

– wznawiane znaki graniczne były w przeszłości przedmiotem ustalenia

– wznawiane znaki graniczne były w przeszłości stabilizowane (w innym przypadku mówimy o wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych w EGiB, a nie o ich wznowieniu)

– istnieje dokumentacja pozwalająca na określenie ich pierwotnego położenia

Procedura wznowienia znaków granicznych nie jest jedyną możliwością w sytuacji zniszczenia znaków granicznych. Zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, zatem nie wyklucza to możliwości kolejnego rozgraniczenia nieruchomości.

Sam proces wznowienia znaków granicznych jest czynnością techniczną, wykonywaną na zlecenie strony przez geodetę z uprawnieniami z zakresu 2. Nie jest to zatem postępowanie administracyjne. Wznowienie nie powinno także powodować zmian w bazie EGiB, chyba że zmiany te wynikałyby z dokładniejszego określenia położenia znaków granicznych niż położenie określone w tej bazie. Następuje wówczas zmiana atrybutu określającego dokładność położenia punktu granicznego. Nie ma zatem zmian danych ewidencyjnych związanych z przebiegiem granic działek.

Wznowienie znaków granicznych wymaga od geodety zawiadomienia wszystkich stron. Może być to kłopotliwe w sytuacji, gdy nieruchomość sąsiednia ma nieuregulowany stan prawny lub też gdy nie jest znany adres właściciela takiej nieruchomości.

W trakcie wznawiania znaków granicznych sporządzany jest protokół wznowienia.

Podobna procedura dotyczy punktów granicznych, które spełniają omówione wyżej warunki, jednak nie były w przeszłości przedmiotem stabilizacji – wówczas dokonujemy wyznaczenia punktów granicznych.

ProCAD Geodezja Sp. z o.o. / Jakub Stania / tel. 605 480 233 / email: procadgeodezja@gmail.com

Ilość wyświetleń: 2610

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *