FOGsys - wysokociśnieniowe nawilżanie przemysłowe

W związku z dbaniem o bezpieczeństwo oraz komfort montażu wraz z eksploatacją urządzeń nawilżających od kilku lat wykonujemy precyzyjne pomiary inwentaryzacyjne oraz pomiary realizacyjne współpracując z firmą FOGsys.

Pomiary geodezyjne, których wynikiem jest określenie precyzyjnych objętości kubaturowych niezbędne są w celu określenia parametrów urządzeń nawilżających oraz osuszających hale magazynowe.

Po zakończeniu prac związanych z instalacją systemów nawilżania wykonujemy pomiary inwentaryzacyjne oraz kontrolne, mające na celu zachowanie bezpieczeństwa eksploatacji systemów firmy FOGsys.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą firmy

FOGsys na stronie producenta: