605 480 233 - ZADZWOŃ! procadgeodezja@gmail.com

Mapa do celów projektowych
wytyczenie budynku oraz sieci uzbrojenia terenu
pomiar powykonawczy, inwentaryzacja
podział nieruchomości
wznowienie znaków granicznych
mapy do celów prawnych
usługi geodezyjne i kartograficzne
obsługa inwestycji
pomiary, mapy, geodezja
pomiar powykonawczy sieci uzbrojenia terenu
pomiary objętości mas ziemnych
pomiary powierzchni pól
fachowe doradztwo
inwentaryzacje budynków