605 480 233 - ZADZWOŃ! procadgeodezja@gmail.com

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych zostaje opracowana na podstawie aktualnej mapy zasadniczej. Mapa ta jest niezbędna przy realizacji projektu budowlanego obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Na mapie do celów projektowych wykonywany jest plan zagospodarowania działki lub terenu. Mapa do celów projektowych zawiera treść mapy zasadniczej, linie rozgraniczające z miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz służebności gruntowe.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek stanowiących odrębne nieruchomości. W wyniku podziału powstają więc nowe działki, które są wydzielone geodezyjnie i osobno oznaczone w ewidencji gruntów. Nie jest natomiast istotna kwestia ich własności. Oznacza to, że właścicielem nieruchomości powstałych w wyniku podziału może być ta sama osoba lub instytucja, która była właścicielem dzielonej nieruchomości.