OFERTA

– mapa do celów projektowych

– mapa do celów prawnych

– tyczenie budynku

– tyczenie sieci uzbrojenia terenu

– pomiary powykonawcze budynków oraz sieci uzbrojenia terenu

– obsługa inwestycji

– podziały nieruchomości (mapa z projektem podziału nieruchomości)

– rozgraniczenia nieruchomości

– scalenia nieruchomości

– skaning laserowy

– modele 3d CAD

– modele MESH 3d

– modele BIM

– skaning elewacji budynków

– dokumentacja 2d CAD

 

– regulacja stanu prawnego nieruchomości
– wznowienie granic nieruchomości
– pomiary powierzchni oraz pomiary objętości
– obsługa hali
– pomiary sytuacyjno-wysokościowe
– ustalenie granic nieruchomości
– pomiary kontrolne (wychylenia, odkształcenia)

LOKALIZACJA NASZEJ FIRMY:

ProCAD Geodezja Jakub Stania

ul. Rybnicka 16A

43-200 Pszczyna

tel. 605 480 233

e-mail: procadgeodezja@gmail.com

NIP: 6381782616

REGON: 381449160

Social Media

CZEGO SZUKASZ?

- mapa do celów projektowych

- wytyczenie budynków

- pomiar powykonawczy 

- podział nieruchomości

- wznowienie granic