605 480 233 - ZADZWOŃ! procadgeodezja@gmail.com

OFERTA

– mapa do celów projektowych

– mapa do celów prawnych

– tyczenie budynku

– tyczenie sieci uzbrojenia terenu

– pomiary powykonawcze budynków oraz sieci uzbrojenia terenu

– obsługa inwestycji

– podziały nieruchomości (mapa z projektem podziału nieruchomości)

– rozgraniczenia nieruchomości

– scalenia nieruchomości

– skaning laserowy

– modele 3d CAD

– modele MESH 3d

– modele BIM

– skaning elewacji budynków

– dokumentacja 2d CAD

– regulacja stanu prawnego nieruchomości

– wznowienie granic nieruchomości

– pomiary powierzchni oraz pomiary objętości

– obsługa hali

– pomiary sytuacyjno-wysokościowe

– ustalenie granic nieruchomości

– pomiary kontrolne (wychylenia, odkształcenia)

– usługi dronem (fotografia, film, mapowanie terenu, inspekcje terenu,