Usługi Geodezyjne, Geodeta, Geodezja

Usługi Geodezyjne, Geodeta, Geodezja

Mapa do celów projektowych wytyczenie budynku oraz sieci uzbrojenia terenu pomiar powykonawczy, inwentaryzacja podział nieruchomości wznowienie znaków granicznych mapy do celów prawnych usługi geodezyjne i kartograficzne obsługa inwestycji pomiary, mapy, geodezja...
Skaning laserowy 3D / Fotogrametria

Skaning laserowy 3D / Fotogrametria

Dzięki wykorzystaniu przez naszą firmę skanera laserowego w precyzyjny sposób jesteśmy w stanie wykonać inwentaryzację geometrii obiektów budowlanych. Prace, w których wykorzystujemy technikę skanowania 3D: inwentaryzacja obiektów zabytkowych i sakralnych –...
Geodezja Przemysłowa

Geodezja Przemysłowa

Firma ProCAD Geodezja świadczy usługi geodezyjne w zakresie przemysłu oraz budownictwa: obsługa inwestycji pomiary objętościowe (kubaturowe) mas ziemnych oraz innych materiałów pomiary wychyleń oraz odkształceń skaning laserowy pomiary przemieszczeń obiektów inne...
Mapa do celów projektowych, GEODETA, GEODEZJA

Mapa do celów projektowych, GEODETA, GEODEZJA

Mapa do celów projektowych, wytyczenie budynku, podział nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obsługa inwestycji, pomiar powykonawczy budynku oraz sieci uzbrojenia terenu, pomiary objętości mas ziemnych!!! SPRAWDŹ JUŻ TERAZ NASZĄ OFERTĘ!!! TEL. 500 124...
Pomiary odkształceń oraz przemieszczeń

Pomiary odkształceń oraz przemieszczeń

Pomiary kontrolne wychyleń wieży kościoła w Mysłowicach w ramach zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz bezpiecznego korzystania z obiektu. Pomiary związane z odchyleniami oraz odkształceniem obiektów budowlanych....