605 480 233 - ZADZWOŃ! procadgeodezja@gmail.com

ARCHITEKTURA

W związku z podjęciem przez naszą firmę – ProCad Geodezja – współpracy z żywiołowym zespołem projektowym rozszerzamy zakres działalności o szeroko pojęte usługi projektowania architektoniczno-budowlanego

Możemy zaproponować Państwu sporządzenie:

  • dokumentacji projektowych obiektów kubaturowych 
    (w szczególności mieszkaniowych jedno- i wielorodzinnych, które od wielu lat stanowią “obiekt” naszych zamiłowań),
  • adaptacji projektów typowych (poprzez dostosowanie do potrzeb Inwestora i uwarunkowań miejscowych),
  • inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych.

Uzupełnieniem naszej oferty projektowej jest doradztwo przy wyborze projektów typowych i możliwości ich adaptacji do warunków lokalnych oraz przeprowadzenie Inwestora przez proceduralne “pułapki” przy pozyskiwaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Współpracę z Klientem opieramy na współdziałaniu. Zależy nam, aby Inwestor był zaangażowany w kształtowanie się koncepcji oraz otrzymywał na bieżąco informacje o jego przebiegu na dalszych etapach.

Dobra architektura jest odwzorowaniem samego życia, co zakłada dogłębną znajomość zagadnień biologicznych, społecznych, technicznych i artystycznych. Walter Gropius „Pełnia architektury”