Pomiary odkształceń oraz przemieszczeń

Pomiary odkształceń oraz przemieszczeń

Pomiary kontrolne wychyleń wieży kościoła w Mysłowicach w ramach zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz bezpiecznego korzystania z obiektu. Pomiary związane z odchyleniami oraz odkształceniem obiektów budowlanych....